<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Eritrean Political Activists, 1940s-1952

Jelal Yassin

27 Jganua3rcy 8l8halt n62s3:0mr3tm9i  · 
ትፈልጡ' ዶ
* ብዛዕባ ኤርትራዊያን ኣብ ሓምሳታት
* Eritrean Political Activists, 1940s-1952
* ኣባላት ምስረቲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር
Mahbar Feqri Hagar Ertra (MFH) Mahber Fikri Hager (Association to the Love of Country) May 1941
1. Abdelcader Kebire , 2. Araia Uassie, 3. Assefau Gebru, 4. Belai Negusse, 5. Demsas Uoldemicael, 6. Ghebrejohannes Tesfamariam, 7. Ghebremeskel Woldu, 8. Gobru Neguse, 9. Hagos Ghebre, 10. Ibrahim Sultan, 11. Tesfagherghis Azmac Gherense, 12. Tewoldebrahan Ghebremedhin, 13. Woldeab Woldemariam, 14. Zerom Chefle.
1. ዓብደልቃድር ከቢረ፣ (ግራዝማች)
2. ገብረመስቀል ወልዱ፣ (ፊተውራሪ)
3. ኣርኣያ ዋሴ፣ (ደግያት)
4. ኣሰፋው ገብሩ፣
5. በላይ ንጉሰ፣ (ደግያት)
6. ደምሳስ ዑቕባሚካኤል፣ (ብላታ)
7. ገብረዮሃንስ ተስፋማርያም፣ (ጋዘጠኛ)
8. ገብሩ ንጉሰ፣
9. ሓጎስ ገብረ፣ (ደግያት)
10. ኢብራሂኢም ሱልጣን፣
11. ተስፋገርጊሽ ኣዝማች ገረንስኤ፣ (ባሻይ ካብ ሃዘጋ)
12. ተወልደብርሃን ገብረመድሂን፣ (ጋዘጠኛ)
13. ወልደኣብ ወልደማርያም፣ (ጋዘጠኛ)
14. ዘር ኦም ክፍሉ። (ደግያት)
The Muslim League
ኣባላት መሪሕነት ራቢጣ ኢስላሚያ
1. Abdalla Abdurahman Osman Saied, 2. Abdelcader Kebire, 3. Ali Abbasc, 4. Ali Mohamed Mussa Redai, 5. Ali Omar Fingia, 6. Badume Cassu, 7. Berhanu Ahmeddin, 8. Ibrahim Hummed Arei, 9. Ibrahim Sultan, 10. Idris Abdalla Hummed, 11. Idris Ahmed Scekh Zuudui, 12. Idris Mohamed Idris, 13. Imam Mussa Haggi, 14. Mahmud Omar Ibrahim, 15. Mohamed Bey Scekh Arei, 16. Mohamed Said Ali Bey, 17. Mohamed Said Mohamed Hasseno, 18. Mussa Adem Omran, 19. Mussa Gaas, 20. Omar Sefaf Idris Ausana, 21. Osman Abdurahman, 22. Said Hamid Ali Iai Scekh, 23. Sirag Mohamed Kamil, 24. Suleiman Ahmed Omar Haggi, 25. Sultan Ali
1. ዓብደላ ዓብዱራህማን ዑስማን ሰዒድ፤
2. ዓብደልቓድር ከቢረ፤
3. ዓሊ ኣባሽ፤
4. ዓሊ ሙሓመድ ሙሳ ረድኣይ፤
5. ዓሊ ዑመር ፊንጃ፤
6. ባዱመ ካሱ፤
7. በርሃኑ ኣሕመዲን፣
8. ኢብራሂም ሑመድ ኣረይ፤
9. ኢብራሂም ሱልጣን፤
10. ኢድሪስ ዓብዳላ ሑመድ፤
11. ኢድሪስ ኣሕመድ ሸኽ ዙዱይ፤
12. ኢድሪስ ሙሓመድ ኢድሪስ፤
13. ኢማም ሙሳ ሓጂ፤
14. ማሕሙድ ዑመር ኢብራሂም፤
15. ሙሓመድ በይ ሸኽ ኣረይ፤
16. ሙሓመድ ስዒድ ዓሊ በይ፤
17. ሙሓመድ ስዒድ ሙሓመድ ሓሰኖ፤
18. ሙሳ ኣደም ዕምራን፤
19. ሙሳ ጋዓስ፤
20. ዑመር ስፋፍ ኢድሪስ ኣውሳዕና፤
21. ዑስማን ዓብዱራሕማን፤
22. ስዒድ ሓሚድ ዓሊ እያይ ሸኽ፤
23. ሱራጅ ሙሓመድ ካሚል፤
24. ሱለማን ኣሕመድ ዑመር ሓጂ፤
25. ሱልጣን ዓሊ፤.
ኣባላት መሪሕነት ማሕበር ኣንድነት
Unionist Party
1. Asfaha Uoldenchiel, 2. Beiene Barachi, 3. Chidanemariam Gheremeschel, 4. Dimitrios Ghebremariam, 5. Ghebrejohannes Tesfamariam, 6. Ghebrezghi Guangul Haiett, 7. Gherenchiel Gurmu, 8. Haile Tesfamariam, 9. Haregot Abbai, 10. Ibrahim Mussa, 11. Mesfen Ghebrehiuet, 12. Micael Adhanom, 13. Ogbajohannes Amine, 14. Saleh Ahmed Checchia Pascia, 15. Tedla Bairu Ogbit, 16. Tesfagherghis Azmac Gherense, 17. Tesfai Abraha, 18. Tesfai Barachi, 19. Tasfanchiel Ogbai, 20. Tesfanchiel Uorche, 21. Uoldeiohannes Ghebrezghi, 22. Uoldesellasse Tesemma, 23. Zerom Chefle.
1. ኣስፋሃ ወልደሚካአል፣ (ፊተውራሪ፤ ካብ ሰገነይቲ)
2. በየነ በራኺ፣ (ራስ ፤ ካብ እምባ ደርሆ)
3. ኪዳነማርያም ገበረመስቀል፣ (ራስ ፤ ካብ ዓረዛ)
4. ዲመጥሮስ ገብረማርያም፣ (ቀሺ ካብ ማይ ጭቁ ዓረዛ)
5. ገብረዮሃነስ ተስፋማርያም፣ (ዳ/ር መጽሔት ኢትዮጵያ፤ ካብ ዳዕሮ ቓውሎስ)
6. ገብረዝጊ ጓንጉል ሓየት፣ (ደግያት፤ ካብ ዓዲቚጣ መዝሐ)
7. ገረንክአል ግርሙ፣ (ጸሓፋይ ኣብ ጋዜጣ ኢትዮጵያ)
8. ሃይለ ተስፋማርያም፣ (ደግያት)፤ ካብ ዓዲዃላ
9. ሓረጎት ኣባይ፣ (ደግያት፤ ካብ ኣርባዕተ ኣስመራ)
10. ኢብራሂም ሙሳ፣ (በረምበራስ፤ ካብ ኣስመራ)
11. መስፈን ገብረሂወት፣(ዳ/ር ወንጌላዊት ቤ /ት ኣስመራ፤ ካብ ዛግር)
12. ሚካአል ዓድሓኖም፣ ( ብላታ፤ ካብ ኣኽሩር )
13. ዑቕባዮሃንስ ኣሚነ፣ (ፊተውራሪ ፤ ካብ ደቂ ድግና)
14. ሳልሕ ኣሕመድ ከኪያ፣ ( ፓሻ ፤ ካብ ሕርጊጎ)
15. ተድላ ባይሩ ዑቕቢት፣ (ደግያት፤ ካብ ገረሚ)
16. ተስፋገርጊሽ ኣዝማች ገረሃንስ፣ (ባሻይ፤ ካብ ሃዘጋ )
17. ተስፋይ ኣብራሃ፣ (ጸሓፋይ ኣብ ጋዜጣ ኢትዮጵያ፤ ካብ ዓዲ ገዳ)
18. ተስፋይ በራኺ፣ (ኣዝማች፤ ካብ ዓዲ ምራጉዝ)
19. ተስፋሚካኤል ዑቕባይ፣ (ባሻይ፤ ካብ ዓዲ ጣል ደምበላስ)
20. ተስፋሚካኤል ወርቐ፣ (ግራዝማች፤ ካብ ዓዲ ዃላ)
21. ወልደዮሃንስ ገብረዝጊ፣ (ቀኘዝማች፤ ካብ ዓዲ ወግሪ)
22. ወልደስላሴ ተሰማ፣ (ፊተውራሪ፤ ካብ ጸዓዘጋ
23. ዘርኦም ክፍላይ ፣ (ደግያት፤ ካብ ሰገነይቲ)
* ኣባላት መሪሕነት ኤርትራ ን ኤርትራዊያን (ሊበራል ፕሮግረሲቭ ፓርቲ)
Liberal Progressive Party
1. Abraha Neguse, 2. Abraha Tesemma, 3. Asmerom Woldegherghis, 4. Berhe Gherekidan, 5. Sebhatu Yohannes, 6. Seium Maascio, 7. Tesemma Asmerom.
1. ኣብራሃ ንጉሰ፣ - (ካብ መጠራ)
2. ኣብራሃ ተሰማ፣ - (ደግያት፤ ካብ ማዕረባ)
3. ኣስመሮም ወልደገርጊሽ፣ - (ግራዝማች፤ ካብ ዓዲዃላ)
4. በርሀ ገብረኪዳን፣ - (ኣዝማች፤ ካብ ጉሕ ጭዓ)
5. ስብሃቱ ዮሃንስ፣ - (ደግያት፤ ካብ ዓዲ ሞንጎቲ)
6. ስዩም መዓሾ፣ - (ግራዝማች፤ ካብ ዓዲ ሓላይ)
7. ተሰማ ኣስመሮም ፤ - (ራስ፤ ካብ ማዕረባ)
* ኣባላት መሪሕነት ነጻ ኤርትራዊያ ሰልፊ
ኢንደፐንደንት ኤርትረያ ፓርቲ
Independent Eritrea Party
1. Fesseha Uoldemariam, 2. Tesfazien Derres, 3. Woldeab Woldemariam.
1. ፍስሰሃ ወልደማርያም፣ - (ዋና ጸሓፊ ሰልፊ፤ ካብ ጸዓዘጋ)
2. ተስፋጽዮን ደረስ፣ - (ኣቶ፤ ካብ ሃዘጋ)
3. ወልደ ኣብ ወልደማርያም ፤- (መምህር / ጋዜጠኛ፤ ካብ ዓዲ ዛርና)
* ኣባላት መሪሕነት ሊበራል ዩንዮኒስት ፓርቲ
Liberal Unionist Party
Ghebrezghi Guangul Haiett.
1. ገብረዝጊ ጓንጉል ሓየት (ደግያት፤ ካብ ዓዲ ቚጣ መዝሐ)
* ኣባላት መሪሕነት ንዩ ኤርትረያ ፕሮ ኢታልያ ፓርቲ
New Eritrea Pro-Italy Party
1. Mohamed Omar Achito, 2. Mahanzel Tesfasghi, 3. Mohamed Surur Abdalla, 4.. Omar Bescir, 5. Seium Cassa.
1. ሙሓመድ ዑመር ሃኪቶ፣ (ቱርጅማን ነጋዳይ ፤ ካብ ዓሳብ)
2. መሃንዘል ተስፋዝጊ፣ (ኣዝማች፤ ካብ ደቂ ድግና)
3. ሙሓመድ ስሩር ዓብዳላ፣ (ዋና ጽሓፊ ሰልፊ ፤ ካብ ቁሓይቶ)
4. ዑመር በሺር፣ (ትርጁማን ፤ ካብ ዲዖ)
5. ስዩም ካሳ: (ቀኘዝማች፤ ካብ ኣሕፍሲ)
* ኣባላት ባይቶ ኤርትራ 1952
* Members of the Eritrean Assembly, 1952
1. Abbai Gulgi , 2. Abbe’ Mohamed, 3. Abdalla Abdurahman Osman Saied, 4. Abdelcader Cahsai, 5. Abdu Schekh Ali Dirar, 6. Ahmed Bey Mohamed Adum, 7. Ali Mohamed Mussa Redai, 8. Ali Omar Fingia, 9. Asfaha Cahsai, 10 Asmerom Uoldegherghis, 11. Beiene Zahlai, 12. Belai Negusse, 13. Berhanu Ahmeddin, 14. Berhe Asmerom, 15. Bezzabeh Tesfabruc, 16. Demsas Uoldemicael, 17. Dimitrios Ghebremariam, 18.Embaie Ghereamlac, 19. Embaie Habte Mellak, 20. Faid Tinga Longhi, 21. Ghebrezghi Guangul Haiett, 22. Habtemariam Nuguru abba, 23. Hadghembes Cuflom, 24. Hadgu Ghilagaber Haptezien, 25. Hamid Said Osman, 26. Haptesghi Ogbasghi, 27. Haregot Abbai, 28. Hassan Ibrahim Mahmud, 29 Hussen Basciai Cafel Mesmer, 30. Iassin Hassen Naib, 31. Iassin Mahmud Batoc, 32. Ibrahim Hummed Arei, 33. Ibrahim Mahmud Idris, 34. Ibrahim Sultan, 35. Idris Mohamed Adum, 36. Idris Mohamed Idris, 37. Idris Osman Mohamed Scibbul, 38. Mahari Gheremeschel, 39. Mahmud Omar Ibrahim, 40. Mesfen Ghebrehiuet, 41. Mohamed Badume Casu, 42. Mohamed Bey Scekh 43. Arei, Mohamed El Hussein Chelai, 44. Mohamed Omar Achito, 45. Mohamed Said Ali Bey, 46. Mohamed Said Mohamed Hasseno, 47. Mussa Adem Omran, 48. Nasser Abubacher, 49. Osman Abdurahman, 50. Redda Guangul, 51. Said Sefaf Idris Mahmud Ausana, 52. Saleh Ahmed Checchia Pascia, 53. Tecle Haimanot Bocru, 54. Tedla Bairu Ogbit, 55. Tesemma Asmerom, 56. Tesfagherghis Azmac Gherense, 57. Tesfai Barachi, 58. Tesfanchiel Uorche, 59. Uoldeiohannes Ghebrezghi, 60. Uoldenchiel Barachi, 61 Uorede Bein, 62. Zeggai Uoldegabriel.
1. ኣባይ ጉልጂ፣ - (ኣዝማች፣ ካብ ትኹል ዛኢድ ኣኮሎም)
2. ዓበ ሙሓመድ፣ - (ካቫልየር፣ ካብ ታባጋናና ሓልሓል)
3. ዓብዳልላ ዓብዱራሕማን ዑስማን ስዒድ፣ - ( ኣቶ፣ ካብ ጢዖ ዳንካልያ)
4. ዓብዱልቓደር ካሕሳይ፣ - (ግራዝማች፣ ካብ ኣኽሪያ ኣስመራ)
5. ዓብዱ ሸኽ ዓሊ ድራር፣ - (ናዚር፣ ካብ ከረን)
6. ኣሕመድ በይ ሙሓመድ ዓዱም፣ (ሸኽ፣ ካብ ኣቑርደት)
7. ዓሊ ሙሓመድ ሙስሳ ረድኣይ፤ - (ደግያት፣ ካብ ከረን)
8. ዓሊ ዑመር ፊንጃ፣ - (ቓዲ፣ ካብ ኡምለ / ዲዖት)
9. ኣስፋሃ ካሕሳይ፣ - (ድያቆን ካብ ዓዲ ገዳ / ጽልማ)
10. ኣስመሮም ወልደገርጊሽ፣ - (ግራዝማች ካብ ዓዲ ዃላ)
11. በየነ ዛህላይ፣ - (ደግያት ፣ ካብ ቶኾንዳዕ / ዓዲ ቐይሕ)
12. በላይ ንጉሰ፣ - (ደግያት ፣ ካብ ሰንዓፈ)
13. በርሃኑ ኣሕመዲን፣ - (ቐኘዝማች ካብ ደቂ ሽሓይ / ኣሰመራ)
14. በርሀ ኣስመሮም፣ - (ደግያት፣ ካብ ማዕረባ)
15. በዛበሕ ተስፋብሩኽ፣ - (ቐኘዝማች ካብ ዓዲ ዃላ)
16. ደምሳስ ወልደሚካአል፣ - (ብላታ፣ ካብ ዓዲ ሙሳ / ኣስመራ)
17. ዲሚጥሮስ ገብረማርያም፣ - (ቀሺ ካብ ማይ ጭቁ ዓረዛ)
18. እምባየ ገብረኣምላክ፣ - (ፖሊስ ኢንስፐክቶር ካብ ደቂ ሻሓይ ዓንሰባ)
19. እምባየ ሃብተ መልኣክ፣ - (ኣቶ፣ ካብ ቦጎስ / ከረን)
20. ፋኢድ ቲንጋ ሎንጊ፣ - (ባሻይ ፣ ካብ ጉሉ ሱዘና / ባረንቱ)
21. ገብረዝጊ ጓንጉል ሓየት፣ (ደግያት፤ ካብ ዓዲቚጣ መዝሐ)
22. ሃብተማሪያም ንጉሩ ኣባ፣
23. ሓድገምበስ ክፍሎም፣
24. ሓድጉ ጊላጋበር ሃብተጽዮን፣ - (ደግያት ካብ ዝግብ ሰሓርቲ)
25. ሓምድ ስዒድ ዑስማን፣
26. ሃብተዝጊ ዑቕባዝጊ፣
27. ሓረጎት ኣባይ፣ - (ደግያት፤ ካብ ኣርባዕተ ኣስመራ)
28. ሓሰን ኢብራሂም ማሕሙድ፣
29. ሑሰን ባሻይ ካፍል መስመር፣
30. ያሲን ሓሰን ናኢብ፣
31. ያሲን ማሕሙድ ባጡቕ፣
32. ኢብራሂም ሑመድ ኣረይ፣
33. ኢብራሂም ማሕሙድ ኢድሪስ፣
34. ኢብራሂም ሱልጣን፣
35. ኢድሪስ ሙሓመድ ዓዱም፣
36. ኢድሪስ ሙሓመድ ኢድሪስ፣
37. ኢድሪስ ዑስማን ሙሓመድ ሽቡል፣
38. መሓሪ ገብረመስቐል፣
39. ማሕሙድ ዑማር ኢብራሂም፣
40. መስፈን ገብረሂወት፣
41. ሙሓመድ ባዱመ ካሱ፣
42. ሙሓመድ በይ ሸኽ ኣረይ፣
43. ሙሓመድ ኣል ሑስን ጨላይ፣
44. ሙሓመድ ዑመር ሃኪቶ፣
45. ሙሓመድ ስዒድ ዓሊ በይ፣
46. ሙሓመድ ስዒድ ሙሓመድ ሓሰኖ፣
47. ሙሳ ኣደም ዑምራን፣
48. ናሰር ኣቡበከር፣
49. ዑስማን ዓብዱራሕማን፣
50. ረዳ ጓንጉል፣
51. ስዒድ ስፋፍ ኢድሪስ ማሕሙድ ኣውሳዕና፣ (ቀኘዝማች ካብ ጊንዳዕ)
52. ሳለሕ ኣሕመድ ከኪያ ፓሻ፣ - ( ፓሻ ፤ ካብ ሕርጊጎ / ባጽዕ)
53. ተኽለያይማኖት ቦኽሩ፣
54. ተድላ ባይሩ ዑቕቢት፣ - (ደግያት፤ ካብ ገረሚ)
55. ተሰማ ኣስመሮም፣ - (ራስ፤ ካብ ማዕረባ)
56. ተስፋይ በራኺ፣
57. ተስፋገርጊሽ ኣዝማች ገረንስኤ፣
58. ወልደዮሃንስ ገብረዝጊ፣ (ቀኘዝማች፤ ካብ ዓዲ ወግሪ)
59. ወልደዮሃንስ ገብረዝጊ፣
60. ወልደሚካኤል በራኺ፣
61. ወረደ በይን፣
62. ጸጋይ ወልደገብሪኤል፣